Zelené strechy

Urbanscape

Prečo zelené strechy?

Architektúra budov sa rokmi zmenila, ich funkcia je však stále rovnaká: poskytujú pocit bezpečia, pohodlia, v zime teplé a v lete chladnejšie prostredie. V posledných rokoch sa však do popredia dostáva environmentálny aspekt budov a riešenia zelených striech získavajú čoraz väčší význam.

V dôsledku rozširovania chápania pojmu trvalá udržateľnosť je dôležité uvedomiť si, že z perspektívy životného cyklu budovy jej vplyv na životné prostredie určuje spotreba energie za obdobie jej užívania,

využívanie, obnoviteľných zdrojov energie a trvale udržateľných materiálov.

Zelené strechy presahujú význam súčasnej architektúry a budovám v urbanistickom plánovaní pridávajú ďalšiu funkciu. Sú navrhnuté nielen tak, aby do mestského prostredia vrátili zeleň, ale zároveň tak, aby poskytli riešenia pri takých závažných problémoch, ako je zvýšená koncentrácia tepla v mestskom prostredí (tzv. tepelný ostrov) a využitie vody z prívalových dažďov.

 

Ako ušetriť na energiách, získať príjemnú klímu v lete a teplo v zime, zároveň podporiť ekológiu a získať krásnu zelenú strechu?

Toto všetko ponúka Urbanscape. Zistite viac v krátkom videu.

Hlavný prínos zelených striech

Prínos pre životné prostredie

Zníženie vplyvu teplotných ostrovov v urbanizovaných oblastiach

Zelené strechy sú jedným z najefektívnejších spôsobov, ako znížiť vyššiu teplotu vzduchu v mestskom prostredí. V lete je teplota tzv. tepelného ostrova v urbanizovaných oblastiach asi o 5 až 7 °C vyššia ako mimo nich. Zvyšuje sa v dôsledku toho, že budovy a cesty absorbujú teplo. Teplota konvenčnej strechy môže byť až o 40 °C vyššia v porovnaní so zelenou strechou. Podľa výskumu, ktorý uskutočnilo britské výskumné stredisko Tyndall Centre for Climate Change, je na zmiernenie vplyvu teplotných ostrovov v urbanizovaných oblastiach potrebné zvýšiť podiel zelene v mestách o 10 %.

Zadržiavanie dažďovej vody 

Veľkou výhodou zelených striech je zníženie objemu kanalizovanej zrážkovej vody, čím sa v lete zníži zaťaženie kanalizačných systémov o 70 až 95 %. Vďaka zeleným strechám sa znižujú, prípadne eliminujú aj náklady na odvádzanie vody z povrchových zrážok, pretože už nie sú potrebné cisterny či podobné zariadenia na zachytávanie zrážkovej vody, ktoré sa používajú pri výdatných dažďoch. Schopnosť zadržiavať zrážkovú vodu pomáha obmedziť negatívny vplyv prívalových dažďov. 

Zníženie obsahu CO

Zelená strecha priaznivo pôsobí pri znížení koncentrácie CO2 v ovzduší. Jeho koncentrácia sa považuje za najzávažnejšiu príčinu globálneho otepľovania. Každý 1 m2 zelenej strechy dokáže každoročne absorbovať 5 kg CO2. Navyše, vďaka zníženej spotrebe energie má zelená strecha ďalší vplyv na zníženie koncentrácie CO2 v ovzduší, a to až o 3,2 kg ročne. Perspektívne možno rátať s tým, že 1 m2 zelenej strechy pohltí rovnaké množstvo CO2, aké bežné auto vyprodukuje počas 80 km dlhej jazdy. 

Zloženie strechy Urbanscape

Zelenú strechu typu Urbanscape tvorí ucelený systém pozostávajúci z koreňovej membrány odvodňovacieho systému so separačnou vrstvou alebo bez nej, substrát (jedinečný patentovaný substrát z minerálnej vlny) a vegetácia. Systém zavlažovania sa aplikuje alebo vynechá, podľa lokálnych klimatických podmienok.

Typy striech

Zelené strechy systému Urbanscape možno realizovať na všetkých typoch strešných konštrukcií: na betónových alebo oceľových nosných plochách, na konštrukcii obrátenej strechy či na všetkých strešných povrchoch. Vrstvy tvoriace zelenú strechu sú vo všetkých prípadoch rovnaké, menia sa len nároky na izoláciu a umiestnenie hydroizolácie. Konečná hrúbka vrstiev systému Urbanscape je od 50 do 105mm.

Druhy zelených striech

Pridajte sa k našim spokojným zákazníkom.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre DAG SLOVAKIA, a.s.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.